Kategorie
5a

HISTORIA tydzień 1.

Przesyłam rozpiskę historii na 1. tydzień nauki zdalnej. W piątek mamy dwie lekcje. W związku z tym:

lekcja 1.:

  • temat: Bogowie i mity.
  • forma: karta pracy.
  • zadanie: na podstawie informacji z podręcznika wykonaj kartę pracy, która jest umieszczona w Teams w grupie 5a HISTORIA na kanale Lekcje historii w plikach. Kartę pracy można wydrukować lub odpowiedzi zapiać w zeszycie. Uczniowie, którzy chcieliby dostać dodatkową ocenę z wagą 3, przesyłają mi na Teams zdjęcia swoich kart oraz zadań z zeszytu ćwiczeń z tematu Bogowie i mity.

lekcja 2.:

  • temat: Kultura starożytnej Grecji.
  • forma: lekcja online.

Uwaga! Przekładamy zadanie ze starożytnymi Grekami na piątek 6-11-2020. Tego dnia zaprezentujecie swoje stroje online oraz prześlecie mi zdjęcia.